Image

น้ำยากันซึม เพิ่มความแข็ง และ ป้องกันการเกิดฝุ่นในคอนกรีต

<< ย้อนกลับ

น้ำยากันซึม เพิ่มความแข็ง และ ป้องกันการเกิดฝุ่นในคอนกรีต

ขนาดบรรจุ : 25 ลิตร.


รายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์
Data Sheet